ભીમના રૂપમાં મહારુદ્ર, વજ્ર હનુમાન મારુતિ | Hanuman Stotra Gujarati Lyrics PDf free Download

ભીમના રૂપમાં મહારુદ્ર, વજ્ર હનુમાન મારુતિ | Hanuman Stotra Gujarati Lyrics PDf free Download

Hanuman Stotra Gujarati Lyrics – શદર પ્રણામ પ્રિય ભક્તો, હનુમાન સ્તોત્રનું પઠન સંપૂર્ણપણે ભગવાન રામના પરમ ભક્ત હનુમાનજીને સમર્પિત છે, હનુમાન સ્તોત્રમ ખૂબ જ પ્રભાવશાળી અને શક્તિશાળી છે, જે પણ ભક્ત સાચા હૃદયથી આ સ્તોત્રનો પાઠ કરે છે, તેના પર હનુમાનજીની કૃપા રહે છે. બાકી, તુલસીદાસજીએ હનુમાન ચાલીસામાં એક જગ્યાએ લખ્યું છે કે નાસાઈ રોગ, …

Free PDF

error: Content is protected !!