भीमरूपी महारुद्रा, वज्र हनुमान मारुती | Hanuman Stotra Lyrics in Marathi

hanuman stotra Lyrics in Marathi ;- शदर प्रणाम प्रिय भक्तांनो, हनुमान स्तोत्राचे पठण पूर्णतः प्रभू रामाचे परम भक्त हनुमान जी यांना समर्पित आहे, हनुमान स्तोत्रम अतिशय प्रभावी आणि शक्तिशाली आहे, जो कोणी भक्त खऱ्या मनाने या स्तोत्राचा पाठ करतो, त्याच्यावर हनुमानजींचा आशीर्वाद असतो. राहा, तुलसी दासजींनी हनुमान चालिसात एके ठिकाणी लिहिले आहे की नसै रोग, हरई सब पीरा, जो सुमिराय हनुमत बाळा वीरा. म्हणजेच जो मनुष्य हनुमानाचे खऱ्या मनाने स्मरण करतो त्याच्या जीवनातील सर्व संकटे दूर होतात. आणि भक्ताच्या आयुष्यात आनंदी आणि निरोगी दिनक्रम असतो,

हनुमान स्तोत्रे काय आहेत? निर्माता कोण आहे?

हनुमान स्तोत्रात हनुमानजींचे गुण गायले आहेत, ते गुरु रामदासांनी १७ व्या शतकात रचले होते, गुरु रामदास हे महान संत होते आणि ते शूर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे गुरूही होते, गुरु रामदासजींचा जन्म महाराष्ट्रात झाला होता. मराठी भाषेत हनुमान स्तोत्र लिहिले आहे, संस्कृत साहित्यात, स्तोत्र हे कोणत्याही देवतेची स्तुती करताना लिहिलेले काव्य आहे, असे मानले जाते की समथ गुरु रामदासजी हे हनुमानजींचे परम भक्त होते आणि त्यांची त्यांच्यावर भक्ती होती. हे या वर्षी झाले आहे. की मारुती स्तोत्र रचले गेले आहे, जे खूप शक्तिशाली आणि प्रभावशाली आहे,

समथ गुरु रामदास यांनी स्तोत्राच्या पहिल्या १३ श्लोकांमध्ये हनुमानजींचे वर्णन केले आहे आणि शेवटच्या चार श्लोकांमध्ये हनुमानजींचे स्तोत्र आहेत. या स्तोत्राबद्दल असे सांगितले जाते की, जे मारुती स्तोत्राचे पठण करतात, त्यांचे सर्व संकट, संकटे आणि चिंता श्री हनुमानाच्या आशीर्वादाने दूर होतात. आणि ते त्यांच्या सर्व शत्रू आणि सर्व वाईट गोष्टींपासून मुक्त होतात. या स्तोत्राचा 1100 वेळा जप केल्याने सर्व मनोकामना पूर्ण होतात असे शास्त्रात सांगितले आहे.

श्री हनुमान वडवानाल स्तोत्र मराठी | Hanuman Stotra Lyrics in Marathi
श्री हनुमान वडवानाल स्तोत्र मराठी | Hanuman Stotra Lyrics in Marathi
Hanuman Stotra Lyrics in Marathi

|| मारुति स्तोत्र ||

भीमरूपी महारुद्रा, वज्र हनुमान मारुती।
 
वनारी अंजनीसूता, रामदूता प्रभंजना ।।1।।

महाबळी प्राणदाता, सकळां उठवीं बळें ।
 
सौख्यकारी शोकहर्ता, धूर्त वैष्णव गायका ।।2।।
 
दिनानाथा हरीरूपा, सुंदरा जगदंतरा।
 
पाताळ देवता हंता, भव्य सिंदूर लेपना ।।3।।

लोकनाथा जगन्नाथा, प्राणनाथा पुरातना ।
 
पुण्यवंता पुण्यशीला, पावना परतोषका ।।4।।

ध्वजांगे उचली बाहू, आवेशें लोटिला पुढें ।
 
काळाग्नी काळरुद्राग्नी, देखतां कांपती भयें ।।5।।
 
ब्रह्मांड माईला नेणों, आवळें दंतपंगती।
 
नेत्राग्नी चालिल्या ज्वाळा, भृकुटी त्राहिटिल्या बळें ।।6।।
 
पुच्छ तें मुरडिलें माथां, किरीटी कुंडलें बरीं।
 
सुवर्णकटीकासोटी, घंटा किंकिणी नागरा ।।7।।
 
ठकारे पर्वताऐसा, नेटका सडपातळू।
 
चपळांग पाहतां मोठें, महाविद्युल्लतेपरी ।।8।।
 
कोटिच्या कोटि उड्डाणें, झेपावे उत्तरेकडे ।
 
मंद्राद्रीसारिखा द्रोणू, क्रोधे उत्पाटिला बळें ।।9।।
 
आणिता मागुता नेला, गेला आला मनोगती ।
 
मनासी टाकिलें मागें, गतीस तूळणा नसे ।।10।।
 
अणूपासोनि ब्रह्मांडा, येवढा होत जातसे।
 
तयासी तुळणा कोठें, मेरुमंदार धाकुटें ।।11।।
 
ब्रह्मांडाभोंवते वेढे, वज्रपुच्छ घालूं शके।
 
तयासि तूळणा कैचीं, ब्रह्मांडीं पाहतां नसे ।।12।।
 
आरक्त देखिलें डोळां, गिळीलें सूर्यमंडळा ।
 
वाढतां वाढतां वाढे, भेदिलें शून्यमंडळा ।।13।।
 
धनधान्यपशुवृद्धी, पुत्रपौत्र समग्रही ।
 
पावती रूपविद्यादी, स्तोत्र पाठें करूनियां ।।14।।
 
भूतप्रेतसमंधादी, रोगव्याधी समस्तही ।
 
नासती तूटती चिंता, आनंदें भीमदर्शनें ।।15।।
 
हे धरा पंधराश्लोकी, लाभली शोभली बरी।
 
दृढदेहो निसंदेहो, संख्या चंद्रकळागुणें ।।16।।
 
रामदासी अग्रगण्यू, कपिकुळासी मंडण।
 
रामरूपी अंतरात्मा, दर्शनें दोष नासती ।।17।।
 
।। इति श्रीरामदासकृतं संकटनिरसनं मारुतिस्तोत्रं संपूर्णम् ।।


मारुती स्तोत्रम्

ॐ नमो भगवते विचित्रवीरहनुमते प्रलयकालानलप्रभाप्रज्वलनाय।
प्रतापवज्रदेहाय। अंजनीगर्भसंभूताय।

प्रकटविक्रमवीरदैत्यदानवयक्षरक्षोगणग्रहबंधनाय।
भूतग्रहबंधनाय। प्रेतग्रहबंधनाय। पिशाचग्रहबंधनाय।

शाकिनीडाकिनीग्रहबंधनाय। काकिनीकामिनीग्रहबंधनाय।
ब्रह्मग्रहबंधनाय। ब्रह्मराक्षसग्रहबंधनाय। चोरग्रहबंधनाय।

मारीग्रहबंधनाय। एहि एहि। आगच्छ आगच्छ। आवेशय आवेशय।
मम हृदये प्रवेशय प्रवेशय। स्फुर स्फुर। प्रस्फुर प्रस्फुर। सत्यं कथय।

व्याघ्रमुखबंधन सर्पमुखबंधन राजमुखबंधन नारीमुखबंधन सभामुखबंधन
शत्रुमुखबंधन सर्वमुखबंधन लंकाप्रासादभंजन। अमुकं मे वशमानय।

क्लीं क्लीं क्लीं ह्रुीं श्रीं श्रीं राजानं वशमानय।
श्रीं हृीं क्लीं स्त्रिय आकर्षय आकर्षय शत्रुन्मर्दय मर्दय मारय मारय

चूर्णय चूर्णय खे खे
श्रीरामचंद्राज्ञया मम कार्यसिद्धिं कुरु कुरु

ॐ हृां हृीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः फट् स्वाहा
विचित्रवीर हनुमत् मम सर्वशत्रून् भस्मीकुरु कुरु।

हन हन हुं फट् स्वाहा॥
एकादशशतवारं जपित्वा सर्वशत्रून् वशमानयति नान्यथा इति॥

|| इति श्रीमारुतिस्तोत्रं संपूर्णम् ||

संकटमोचन हनुमान अष्टक मराठी | sankat mochan hanuman ashtak in marathi

हनुमान स्तोत्र पठण केल्याने काय फायदे होतात? | Benefits of reciting Hanuman Stotra Marathi

 1. हनुमान स्तोत्राचे पठण केल्याने भगवान हनुमान प्रसन्न होतात आणि आपल्या भक्ताला आशीर्वाद देतात.
 2. हनुमान स्तोत्राचे पठण केल्याने भक्ताच्या जीवनात सर्व प्रकारचे सुख आणि शांती येते.
 3. हनुमान स्तोत्राचे पठण केल्याने भक्ताच्या मनातील भीती पूर्णपणे नाहीशी होते.
 4. हनुमान स्तोत्राचे पठण केल्याने हनुमान जी आपल्या भक्ताचे सर्व संकट दूर करतात.
 5. हनुमान स्तोत्राचे पठण केल्याने जीवनात धन-समृद्धी वाढते.
 6. हनुमान स्तोत्राचे पठण केल्याने भक्ताच्या सभोवतालच्या सर्व प्रकारच्या नकारात्मक शक्तींचा नाश होतो.
 7. हनुमान स्तोत्राच्या पठणामुळे भक्ताभोवती सकारात्मक ऊर्जा येते.
 8. हनुमान स्तोत्राचे पठण केल्याने भगवान हनुमान आपल्या भक्तांचे सर्व रोग आणि त्रास दूर करतात.
 9. हनुमान स्तोत्राच्या पठणामुळे भक्ताची शारीरिक आणि मानसिक शक्ती वाढते.

हनुमान स्तोत्राचा जप करण्याची पद्धत

 1. सकाळी किंवा संध्याकाळी मारुती स्तोत्राचे पठण करावे.
 2. हे पठण करण्यासाठी प्रथम स्नान करून स्वतःची शुद्धी करावी.
 3. यानंतर हनुमानजीची मूर्ती मंदिरात किंवा घरात असेल तर समोर पसरलेल्या चटईवर बसावे.
 4. हनुमानजींची यथायोग्य पूजा करावी.
 5. त्यानंतर धडा सुरू करा.
 6. परिणाम मिळविण्यासाठी मजकूर 1100 वेळा वाचा.
 7. पाठ करताना मनाने हनुमानजींचे ध्यान करावे.
 8. पठण एका आवाजात लयबद्ध पद्धतीने केले पाहिजे.
 9. मोठ्या आवाजात ओरडून पाठ करू नये.
 10. पाठ करणाऱ्या भक्ताने कधीही मांसाहार करू नये.
 11. याशिवाय त्याने दारू, सिगारेट, पान-मसाला किंवा इतर मादक पदार्थांच्या सेवनापासून दूर राहावे.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Comment

error: Content is protected !!